ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตฯ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตฯ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตปีการศึกษา 2560 - 2562
ขยายเวลายืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565