^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีพัฒนานักศึกษาฯ

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

269099
วันนี้วันนี้107
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้130
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้615
เดือนนี้เดือนนี้4014
18.232.179.37

คณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

doungporn1

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา

อธิการบดี

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้

wanlaya 

วัลยา  วงศ์ณรัตน์  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

@งานบริหารงานทั่วไป@

nongae01

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

นักวิชาการศึกษา (งานพัสดุ)

Nirut11

  นิรุธ  หมื่นสุนทร

 นักวิชาการศึกษา (งานการเงิน)

@งานกิจกรรมนักศึกษา@

benz  

นายกิตติพงษ์  ทับพยุง

หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา

TanaKorn

ธนากร  ทองกล่อม

นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรม มรร.เมือง)

@งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

หัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 jiranan 1 

นันทภัค  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแนะแนว-กยศ.)

urarak11

 อุราลักษณ์  นัดพบสุข 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแนะแนว - กยศ.)

@งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

pongsakorn2

พงศกร  สวัสดิ์มาก

หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    

gee

ปภัชญา  มานะสะสมะเงิน

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาล มรร.บางคล้า)

wannaworn

วรรณพร  คูณเกื้อ 

 นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาล มรร.เมือง)