^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

180379
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้82
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้481
เดือนนี้เดือนนี้2364
3.236.51.151

 

arroขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1.ยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเมือง  และบางคล้า ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

2.เมื่อยื่นใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อนผันการเกณฑ์ได้ที่สดีจังหวัด ในเดือนมีนาคมของทุกปี

3.ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันที่ตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยที่ทำการตรวจเลือก (วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจเลือกทหาร ให้ดูใน หมายเรียกพล)

4.หลักฐานที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว

4.1 ใบสำคัญ สด. ๙ ฉบับจริง
4.2 ใบสำคัญหมายเรียกพล ฉบับจริง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 บัตรนักศึกษา

 ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  แนบเอกสารดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  2. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 1 ใบ
  3. สำเนาหมายเรียกพล จำนวน 1 ใบ (หากยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับที่สัสดีอำเภอ)
  4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน จำนวน 1 ใบ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ใบ
  6. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ใบ
  7. แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  คลิกที่นี่!!