^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีพัฒนานักศึกษาฯ

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

289966
วันนี้วันนี้136
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้178
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้651
เดือนนี้เดือนนี้998
3.229.117.191

arroงานอนามัยและสุขาภิบาล   

          ขั้นตอนการรับบริการห้องพยาบาล

          1. กรุณาแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

          2. แจ้งอาการป่วยพอสังเขปกับเจ้าหน้าที่

          3. หากแพ้ยา แพ้อาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

          4. เจ้าหน้าที่ตรวจวินิฉัยโรค

          5 .จ่ายยารักษาตามอาการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

          6. กรณีเจ็บป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จะนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง

          ขั้นตอนการยืม-คืนกระเป๋ายา

          1. ทำบันทึกขอยืมกระเป๋ายามายังผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยเขียนรายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โดยส่งบันทึกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม

          2. เจ้าเหน้าที่จะทำการจัดกระเป๋ายาตามความเหมาะสมและโทรนัดหมายเพื่อมารับกระเป๋ายา

          3. รับกระเป๋ายาและลงชื่อในแบบฟอร์มขอกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์พร้อมนัดวันนำส่งคืน

ติดต่อสอบถามได้ที่
อาคารพยาบาล(ศูนย์เมือง) หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 500000 ต่อ 6077
หน่วยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา(ศูนย์บางคล้า) หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 500000 ต่อ 7072
Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์