^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

180381
วันนี้วันนี้62
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้82
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้483
เดือนนี้เดือนนี้2366
3.236.51.151

ระเบียบ

ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินงานทางวินัยนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ 2560

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องผลการคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้างเตชปญฺโญประจำปีการศึกษา 2564(นักศึกษาชั้นปีที่1)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาพระครูปลัดรณชัย เตชปัญโญ(หลวงพ่อช้าง)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการงดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2562

ประคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาเรื่องการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาเรื่องเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2562

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณธฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2560-2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยะฐานะบัณฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2562

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้การแต่งหน้าทำผมบัณฑิตฯประจำปีการศึกษา2560-2561

ประกาศเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราว่าด้วยระเบียบความประพฤติและการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2541

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม(คาราเต้-โด)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการจัดหาบริษัททำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560