^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

surakit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก

รองอธิการบดี

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

worapak1

วรภัค  จ้อยจินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

299471
วันนี้วันนี้40
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้171
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้211
เดือนนี้เดือนนี้3864
44.200.140.218
รายการ ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการส่วนกลาง/คณะ  Download Icon
แบบฟอร์มสรุปโครงการ  Download Icon
แบบฟอร์มระเบียบขอจัดตั้งชมรม  Download Icon
แบบฟอร์มขออนุมัติชมรม  Download Icon
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  Download Icon
แบบฟอร์มขอใบรับรองความประพฤติ  Download Icon
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

อาคารราชนครินทร์  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กองพัฒนานักศึกษา โทร 038-500000 ต่อ 6072

งานกิจกรรมนักศึกษา โทร 038-500000 ต่อ 6073

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุน กยศ. โทร 038-515018

โทร 038-500000 ต่อ 6074 หรือ6075

โทร 086-3009538

งานอนามัยและสุขาภิบาล  โทร 038-500000 ต่อ 6077

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร 038-500000 ต่อ 6079

ระเบียบ

-ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินงานทางวินัยนักศึกษา

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พศ. 2560

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ 2560

ประกาศ

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2566

-ประการศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการให้ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีการศึกษา 2566

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินครินทร์เรื่องกำหนดระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการจำหน่ายดอกไม้
และของที่ระลึก ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องผลการคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้างเตชปญฺโญประจำปีการศึกษา 2564(นักศึกษาชั้นปีที่1)

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2564

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาพระครูปลัดรณชัย เตชปัญโญ(หลวงพ่อช้าง)

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการงดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2563

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2562

-ประคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาเรื่องการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาเรื่องเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

-ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

-ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2562

-ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2562

-ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณธฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2560-2562

-ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยะฐานะบัณฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2562

-ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้การแต่งหน้าทำผมบัณฑิตฯประจำปีการศึกษา2560-2561

-ประกาศเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

-ประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราว่าด้วยระเบียบความประพฤติและการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2541

-ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

-ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

-ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

-ประกาศให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม(คาราเต้-โด)

-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

-ประกาศผลการจัดหาบริษัททำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

-ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

-ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ข้อบังคับ

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560